Nowy regulamin Rankingu Sołectw

29.01.2020

Tym razem sołeckim reprezentacjom przyjdzie zmierzyć się w konkurencji - kręgle klasyczne.