Plaża w Lusowie

------------

Kontakt

Kierownik/gospodarz obiektu: Konrad Błaszczyk

nr tel. 61 816 60 86
e-mail: k.blaszczyk@osir.pl